fbpx

Adam, 13 let, porucha autistického spektra, středně těžká mentální retardace

Adam navštěvuje Stacionář Vlaštovka od svých 8 let. V té době chodil do první třídy školy pro děti se specifickými potřebami. Pobyt v tehdejší škole však pro něj byl natolik frustrující, že se začal pomočovat, zvyšovaly se jeho autistické stereotypy, špatně spal, odmítal chodit do školy a celkově byl ve stresu. Rodiče tedy podali žádost o umístění do našeho stacionáře v naději na zlepšení jeho stavu.

Do Stacionáře Vlaštovka nastoupil ještě koncem první třídy a přestože mívají autisté velký problém s jakoukoliv změnou prostředí, Adam přijal nový režim velmi rychle. Ve stacionáři si plní i školní docházku, jejíž výuka u nás probíhá ve spolupráci s hodonínskou ZŠ Bohuslava Martinů. Veškerá výuka je přizpůsobena jeho individuálním potřebám a není problém ji kdykoliv přerušit změnou činnosti či relaxací. U Adama vymizelo pomočování a jeho stav se velmi zlepšil a stabilizoval, čímž rodiče získali značnou pomoc v péči o něj. Adam sice nemluví, nicméně mluvené řeči rozumí a v základní samoobsluze je samostatný.

Péče o děti s poruchou autistického spektra je psychicky velmi náročná. Po dvou letech se do rodiny narodila ještě zdravá dcera a maminka nedávno díky pravidelnému pobytu Adama začala pracovat. Mohou tak fungovat jako relativně běžná rodina a Adam má domov i milující rodiče, kteří mají prostor také pro naplnění svých potřeb. 

Víme však, Adamovy potřeby převyšující možnosti stávajícího stacionáře. Nová budova přinese Adamovi více prostoru, klid na relaxaci i jednotlivé aktivity i lepší rehabilitační možnosti.

Děkujeme vám všem, kteří přispějete na stavbu nového Stacionáře Vlaštovka a pomůžete tak naplnit nejen Adamovy potřeby.

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z. s. | © Copyright 2022 | Patrikorsak.cz |