fbpx

AKTUALITY ZE STAVBY

Projekt můžete stále podpořit, peníze budou využity na stavbu plotu, herní prvky v zahradě a v provozu nového stacionáře.

V sobotu 24. 2. proběhlo slavnostní otevření nového Stacionáře Vlaštovka.

Stavba byla 27. 12. 2023 dokončena.

NOVÝ STACIONÁŘ V ČÍSLECH

celková náročnost projektu v rámci dotace IROP EU
0
aktuálně chybí
0

Zajímá vás financování projektu podrobně? Podívejte se na náš přehled.

 ,,V běžném životě se sem tam setkáš s nějakým postiženým a bolí tě to, bolí tě, když vidíš fotku, když vidíš nějaký příběh. To bolí.  Ale když jsi s nimi celý den nebo když je často navštěvuješ, tak najednou zjistíš, že tě ty děti obohacují. To, co potřebují je, abys byla normální, aby ses nedojímala, abys jim pomohla.“

Stavíme pro naše hrdiny

Sponzoři

ZKVALITNĚNÍ PÉČE O KLIENTY CENTRA PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI HODONÍN – DENNÍ REHABILITAČNÍ STACIONÁŘ VLAŠTOVKA je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010212

Příjemce dotace: Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z. s.

Výzva: 82. výzva IROP – Rozvoj sociálních služeb (SVL) II. – SC 2.1

Specifický cíl: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Dotace: 95 % způsobilých výdajů projektu

Stručný popis projektu:

Realizací projektu dojde k navýšení kvality a dostupnosti ambulantní služby denního stacionáře a terénní služby osobní asistence prostřednictvím pořízení nemovitosti (vč. rekonstrukce), přiléhajícího pozemku, přístavby schodiště a šachty a úpravy zahradních prostorů.

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z. s. | © Copyright 2022 | Patrikorsak.cz |