fbpx

Základní otázky a odpovědi

Stacionář Vlaštovka provozuje Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z. s. Jde o neziskovou organizaci, která na Hodonínsku působí od roku 1997. Rodinám poskytuje komplexní služby v různých oblastech – provozuje Dětskou skupinu Mateřídouška, poskytuje Odborné služby pro rodiny, doprovází pěstouny, pořádá vzdělávací kurzy, přednášky a semináře pro rodiče i partnery, nabízí kroužky a aktivity pro děti. Poskytuje také tři sociální služby – Osobní asistenci, Stacionář Vlaštovka a Sociální rehabilitaci.

Stacionář Vlaštovka funguje v Hodoníně na Anenské ulici od roku 2006. V té samé budově provozoval od 90. let stacionář pro handicapované do 7 let Jihomoravský kraj, ten však v roce 2005 avizoval ukončení činnosti. Centrum pro rodinu a sociální činnost Hodonín převzalo stacionář, aby nezanikl a nadále sloužil rodinám s handicapovanými dětmi z širokého regionu.

Do stacionáře dochází klienti od narození do 26 let s těžkým a středně těžkým kombinovaným mentálním a fyzickým postižením a s poruchami autistického spektra.

V širokém regionu neexistuje stejná služba, tedy denní stacionář pro takto těžce handicapované klienty. Rodiče mohou dětem dopřát komplexní a odbornou péči, zatímco oni sami pracují nebo využívají čas k odpočinku, k péči o další členy rodiny. Odpoledne se jim handicapované děti vrací domů a režim rodiny tak v mnohém připomíná režim ostatních.

Pokud by Stacionář Vlaštovka zanikl, rodiny s těžce handicapovanými členy by tyto členy buď musely mít v plné celodenní péči, anebo by využily služby pobytových zařízení. Tímto krokem by však byly nenapravitelné zpřetrhány rodinné vazby, což by mělo fatální dopad na další rozvoj klientů.

Tiskové zprávy / Ke stažení

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z. s. | © Copyright 2022 | Patrikorsak.cz |