fbpx

Financování

Projekt stavby nového Stacionáře Vlaštovka stál nakonec 84 580 471 Kč. Základní přehled financí získaných k 29. 2. 2024 poskytuje tabulka níže.

Již získané finanční zdroje

dotace EU + SR ČR

                               57 000 000   

Město Hodonín

                                  2 043 560   

další obce a města (včetně Kyjova – 500000 Kč)

                                  1 835 000   

dary, sponzoři

                                12 740 374   

Jihomoravský kraj

                                  7 100 000   

nadace (ČEZ a Člověk v tísni)

                                     600 000   

úroky z vkladových listů

                                     203 279   

další požádané dotace

                                  3 058 258   

celkem

                                   84 580 471   

Úplným základem a nezbytným předpokladem pro realizaci projektu bylo získání dotace z Evropské unie a Státního rozpočtu ČR v programu IROP ve výši 57 000 000 Kč. Stalo se tak v roce 2020.

V té době částka na vybudování nové budovy stacionáře nebyla tak vysoká, jako ukazuje tabulka výše. Tehdejší rozpočet počítal s náklady ve výši cca 66 500 000 Kč.

Nicméně od následujícího roku začalo enormní a bezprecedentní zdražování ve stavebnictví a dalších odvětvích, které, bohužel, zdá se ještě nekončí. Částka, kterou nepokrývá dotace EU, se tak aktuálně vyšplhala až na 26 624 000 Kč.

Tak velký projekt bychom si nemohli dovolit realizovat bez silných partnerů.

První dobrá zpráva přišla již v roce 2021 ze strany Města Hodonína: v průběhu dvou let je možné se ucházet o dotaci 2 x 1 000 000 Kč a k tomu o bezúročnou půjčku ve výši 3 000 000 Kč na 10 let. K tomu jsme již v projektové přípravě získali menší dotaci Města Hodonína – příjemných 5 % z ceny za projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení – 43 560 Kč.

Nutno říci, že jsme se na projekt připravovali už nějaký rok dopředu – po malých částkách od sponzorů jsme tak již v roce 2021 mohli říci, že máme více než 1 000 000 Kč.

Mimořádná situace žádá mimořádné činy. Máme-li získat na spolufinancování projektu téměř 27 mil. Kč, je potřeba zapojit do projektu všechny, pro které je projekt přínosem. Proto jsme na jaře 2022 oslovili všechny obce zapojené do komunitního plánování sociálních služeb v regionu Hodonínska a k tomu i další obce mimo tento region, jejichž občané službu stacionáře či osobní asistence využívají. Většina oslovených obcí nás podpořila částkami v různé výši, které daly dohromady 1 300 000 Kč.

Pochopitelným partnerem v této akci je pro nás též Jihomoravský kraj, v jehož plánu rozvoje sociálních služeb je řešení nevyhovujících prostor stacionáře jednou z priorit a který nás doposud podpořil celkovou částkou 6 100 000 Kč.

Velkým povzbuzením je pro nás podpora místních firem a jednotlivců. Naším přímo strážným andělem na této náročné cestě se stala STAVEBNÍ FIRMA PLUS. Zcela nezištně, neboť nejsou zhotovitelem stavby, nám především v osobě výkonného ředitele Jozefa Anovčína, pomáhají radou, drobnou pomocí, ale i zásadním sponzorským počinem. Benefiční výtěžek letošního ročníku své každoroční akce pro partnery a zaměstnance přislíbili zcela věnovat našemu projektu. 

V neposlední řadě chceme zmínit jako zdroj financování nadace. Již v roce 2021 jsme získali 300 000 Kč od Nadace ČEZ. Obrovskou radost nám ale udělal úspěch v roce 2022 – z 54 přihlášených organizací jsme byli vybráni do Adventních koncertů 2022 České televize. Veřejnost nás v této sbírce podpořila částkou 5 685 000 Kč.

Provedené práce aneb Proč to bylo tak drahé?

Celková náročnost projektu je vysoká, a tak není divu, že se lidé na sociálních sítích podivují, co na tom všem stojí více než 80 milionů Kč? 

Pro představu zveřejňujeme téměř úplný přehled provedených prací.

Kompletní stavební úpravy objektu + přístavba komunikačního jádra

– Sanace vlhkosti spodní stavby – vodorovná i svislá část – po celé ploše
– Sanace statická spodní stavby – podchycení základů + mikropilotáž
– Snížení podlahy v suterénu – nevyhovující světlá výška
– Sanace stropů nad 1np i 2np – nová stropní konstrukce – po celé ploše
– Sanace střešní konstrukce – ztužení nosné střešní konstrukce + výměna prvků
– Nová střešní krytina, včetně podkladu a zateplení
– Zvětšení okenních otvorů – nevyhovující denní osvětlení
– Zateplení obvodové obálky
– Nové přípojky a vnitřní instalace – topení, vzduchotechnika, klimatizace, zdravotechnika, elektroinstalace
– Stávající schodiště nevyhovující prostorově – nová přístavba schodiště + bezbariérový výtah
– Další nové únikové schodiště – požadavek dle Požárně bezpečnostního řešení
– Kompletní nové povrchy – podlahy, stěny
– Nové podhledové konstrukce
– Nové výplně otvorů
– Nové zařizovací předměty
– Nové vybavení
– Nový systém dopravy pro tělesně postižené – kolejnicový systém – hygienická péče klientů
– Součástí ceny o dílo jsou i venkovní plochy okolí objektu, bezbariérová rampa a příjezd včetně vstupu a vjezdu

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z. s. | © Copyright 2022 | Patrikorsak.cz |