fbpx

Financování

Projekt stavby nového Stacionáře Vlaštovka bude stát 78 200 000 Kč. Základní přehled financí získaných k 1. 12. poskytuje tabulka níže, která je zároveň doplněna o orientační částky, které plánujeme teprve získat.

Plán finančních zdrojů

 

 již získánozbývá získatcelkem
dotace EU + SR ČR57 000 000057 000 000
Město Hodonín2 043 56002 043 560
další obce a města735 000750 0001 485 000
dary, sponzoři1 918 4651 352 9753 271 440
Jihomoravský kraj6 100 00006 100 000
Nadace300 0008 000 0008 300 000
CELKEM68 097 02510 102 97578 200 000

Úplným základem a nezbytným předpokladem pro realizaci projektu bylo získání dotace z Evropské unie a Státního rozpočtu ČR v programu IROP ve výši 57 000 000 Kč. Stalo se tak v roce 2020.

V té době částka na vybudování nové budovy stacionáře nebyla tak vysoká, jako ukazuje tabulka výše. Tehdejší rozpočet počítal s náklady ve výši cca 66 500 000 Kč.

Nicméně od následujícího roku začalo enormní a bezprecedentní zdražování ve stavebnictví a dalších odvětvích, které, bohužel, zdá se ještě nekončí. Částka, kterou nepokrývá dotace EU, se tak aktuálně vyšplhala až na 21 200 000 Kč.

Tak velký projekt bychom si nemohli dovolit realizovat bez silných partnerů.

První dobrá zpráva přišla již v roce 2021 ze strany Města Hodonína: v průběhu dvou let je možné se ucházet o dotaci 2 x 1 000 000 Kč a k tomu o bezúročnou půjčku ve výši 3 000 000 Kč na 10 let. K tomu jsme již v projektové přípravě získali menší dotaci Města Hodonína – příjemných 5 % z ceny za projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení – 43 560 Kč.

Nutno říci, že jsme se na projekt připravovali už nějaký rok dopředu – po malých částkách od sponzorů jsme tak již v roce 2021 mohli říci, že máme více než 1 000 000 Kč.

Mimořádná situace žádá mimořádné činy. Máme-li získat na spolufinancování projektu 21 mil. Kč, je potřeba zapojit do projektu všechny, pro které je projekt přínosem. Proto jsme na jaře 2022 oslovili všechny obce zapojené do komunitního plánování sociálních služeb v regionu Hodonínska a k tomu i další obce mimo tento region, jejichž občané službu stacionáře či osobní asistence využívají. Z 22 oslovených obcí nás zatím podpořilo 11 celkovou částkou 735 000 Kč. Podobnou částku plánujeme z tohoto zdroje získat i v roce 2023.

Pochopitelným partnerem v této akci je pro nás též Jihomoravský kraj, v jehož plánu rozvoje sociálních služeb je řešení nevyhovujících prostor stacionáře jednou z priorit a který nás doposud podpořil celkovou částkou 6 100 000 Kč.

Velkým povzbuzením je pro nás podpora místních firem a jednotlivců. Naším přímo strážným andělem na této náročné cestě se stala STAVEBNÍ FIRMA PLUS. Zcela nezištně, neboť nejsou zhotovitelem stavby, nám především v osobě výkonného ředitele Jozefa Anovčína, pomáhají radou, drobnou pomocí, ale i zásadním sponzorským počinem. Benefiční výtěžek letošního ročníku své každoroční akce pro partnery a zaměstnance přislíbili zcela věnovat našemu projektu. 

V neposlední řadě chceme zmínit jako zdroj financování nadace. Již v roce 2021 jsme získali 300 000 Kč od Nadace ČEZ. Obrovskou radost nám ale udělal úspěch v roce 2022 – z 54 přihlášených organizací jsme byli vybráni do letošních Adventních koncertů České televize. Zveme vás tímto k sledování těchto koncertů především o třetí neděli adventní, kdy bude prezentován náš projekt.

Předpokládané práce aneb Proč je to tak drahé?

Celková náročnost projektu je vysoká, a tak není divu, že se lidé na sociálních sítích podivují, co na tom všem stojí téměř 80 milionů Kč? 

Pro představu zveřejňujeme přehled předpokládaných prací.

 

Kompletní stavební úpravy objektu + přístavba komunikačního jádra

– Sanace vlhkosti spodní stavby – vodorovná i svislá část – po celé ploše
– Sanace statická spodní stavby – podchycení základů + mikropilotáž
– Snížení podlahy v suterénu – nevyhovující světlá výška
– Sanace stropů nad 1np i 2np – nová stropní konstrukce – po celé ploše
– Sanace střešní konstrukce – ztužení nosné střešní konstrukce + výměna prvků
– Nová střešní krytina, včetně podkladu a zateplení
– Zvětšení okenních otvorů – nevyhovující denní osvětlení
– Zateplení obvodové obálky
– Nové přípojky a vnitřní instalace – topení, vzduchotechnika, klimatizace, zdravotechnika, elektroinstalace
– Stávající schodiště nevyhovující prostorově – nová přístavba schodiště + bezbariérový výtah
– Další nové únikové schodiště – požadavek dle Požárně bezpečnostního řešení
– Kompletní nové povrchy – podlahy, stěny
– Nové podhledové konstrukce
– Nové výplně otvorů
– Nové zařizovací předměty
– Nové vybavení
– Nový systém dopravy pro tělesně postižené – kolejnicový systém – hygienická péče klientů
– Součástí ceny o dílo jsou i venkovní plochy okolí objektu, bezbariérová rampa a příjezd včetně vstupu a vjezdu

 

 

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z. s. | © Copyright 2022 | Patrikorsak.cz |