fbpx

O projektu

Stacionář Vlaštovka je sociální služba Centra pro rodinu a sociální péči Hodonín, z. s. Jedná se o denní rehabilitační stacionář pro klienty s těžkým a středně těžkým kombinovaným mentálním a fyzickým postižením a s autismem. Aktuální okamžitá kapacita stacionáře je 13 klientů, přičemž do stacionáře dochází celkem 17 klientů ve věku od narození do 26 let.

Současné prostory Stacionáře Vlaštovka jsou však v katastrofálním a nerekonstruovatelném stavu. Provoz probíhá v budově na Anenské 6, která původně sloužila jako jesle hodonínské elektrárny, následně v ní Jihomoravský kraj provozoval denní stacionář pro děti do 7 let a od roku 2006 v ní sídlí náš Stacionář Vlaštovka.

Stávající budova Stacionáře Vlaštovka na Anenské 7, Hodonín. FOTO: Vojtěch Sukup, CPR Hodonín.

Budova disponuje úzkou chodbou, která představuje pro imobilní klienty a jejich pečovatelky problém. 

Stávající prostory jsou nedostačující potřebám klientů – programy probíhají paralelně, přestože by si klienti zasloužili na danou činnost svůj klid. 

V katastrofálním stavu jsou také rozvody – pokud funguje např. pračka, nelze už současně napouštět vodu do vany. 

Jednou z terapií, která je u nás klientům poskytována je perličková koupel – v současně chvíli je však k dispozici jen těm klientům, které naše pečovatelky dokáží přemístit do staré vany. Na stropy nelze umístit závěsné zařízení, které by usnadňovalo manipulaci s těžkými klienty. 

Nedůstojné je také hygienické zázemí, které pro klienty čítá pouze dva záchody, které navíc nelze oddělit podle pohlaví.

Společenská místnost stávajícího Stacionáře Vlaštovka. FOTO: Vojtěch Sukup, CPR Hodonín.

 

Kuchyňka, ve které se klientům přivezené jídlo připravuje k podání. Klienti mají své specifické potřeby. FOTO: Vojtěch Sukup, CPR Hodonín.

Úzká, prostorově nedostačující chodba stávajícího Stacionáře Vlaštovka. FOTO: Vojtěch Sukup, CPR Hodonín.

Nedůstojné hygienické zázemí stávajícího Stacionáře Vlaštovka. FOTO: Vojtěch Sukup, CPR Hodonín.

Koupí budovy na Brněnské 16 v roce 2021 jsme zajistili pro klienty Stacionáře Vlaštovka nové prostory, které je nutno rekonstruovat, aby odpovídaly jejich potřebám a aby se rozšířila kapacita zařízení. Po rekonstrukci budeme moci zvýšit denní kapacitu zařízení na 30 klientů a službu poskytovat klientům od narození až do 35 let (místo stávajících 26 let).

Zakoupená budova určená k rekonstrukci. FOTO: Vojtěch Sukup, CPR Hodonín. 

Součástí projektu stavby nového Stacionáře Vlaštovka je také komunitní zahrada, která bude mimo provozní dobu stacionáře sloužit místním obyvatelům. V plánu jsou také společné akce, které pomohou bořit některé předsudky spojené s handicapovanými klienty a propojí obě komunity.

Vizualizace. Pohled z ulice M. Benky. Zdroj: CPR Hodonín.

Vizualizace. Pohled z ulice Brněnská. Zdroj: CPR Hodonín.

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z. s. | © Copyright 2022 | Patrikorsak.cz |