fbpx

Vánoční akce přinesly 85 000 Kč na stavbu nového Stacionáře Vlaštovka

Přestože byly mezi svátky dokončeny stavební práce na novém Stacionáři Vlaštovka v Hodoníně, stále ještě nějaké peníze chybí. Jsou v řádech statisíců (a ne milionů, jako tomu bylo doposud) a značně nám s nimi pomohly vánoční benefiční akce, které se v našem regionu konaly. Na Vánočním benefičním koncertě v hodonínském kostele, Živém betlémě v Miloticích a na koncertě Harafice z Tonstudia Rajchman se dohromady vybralo 85 000 Kč.

Hned 10. 12. 2023 se konal tradiční Vánoční benefiční koncert pro Vlaštovku v kostele sv. Vavřince v Hodoníně. Účinkoval Pěvecký sbor Barbastella, Komorní orchestr Jana Noska a Pěvecký sbor Crescendo. Nádherná akce konaná ve spolupráci se Základní uměleckou školou Hodonín přinesla výtěžek 40 000 Kč. Moc děkujeme všem organizátorům, účinkujícím a vám, kteří jste přispěli.

Na úspěch vánočního koncertu navázal Živý betlém, který se konal 30. 12. v Miloticích. Akci pořádala Jednota orel Milotice ve spolupráci s obcí, dobrovolnými hasiči a místními spolky. Hojná účast se projevila také na výtěžku z akce – z Milotic pro Stacionář Vlaštovka doputovalo krásných 21 000 Kč.

Šňůru vánočních akcí jsme zakončili v Tonstudiu Rajchman, které uspořádalo 4. 1. koncert cimbálové muziky Harafica živě přenášený na TV Noe. Diváci u televizních obrazovek přispěli na sbírkový účet celkem 23 400 Kč. Vánoční příběhy udělaly radost nejen přítomným v nahrávacím sále, ale také mnoha divákům.

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z. s. | © Copyright 2022 | Patrikorsak.cz |